Workanize

"Plans are only good intentions unless they immediately degenerate into hard work”

Peter Drucker

Succesvol zijn met uw organisatie vereist de juiste doelen en opvolging, medewerker betrokkenheid en een moderne manier van werken. Hierdoor ontstaat focus, is er een sterke samenhang tussen de gestelde doelen en heeft de organisatie zicht op de voortgang en op de wenselijkheid van mogelijke bijsturing. Medewerkers ervareneen grote mate van zelfstandigheid, voelen zich uitgedaagd en weten dat ze er toe doen. De manier van werken isgericht op waarde-creatie en is stapsgewijs, waarbij leren, flexibiliteit en bijsturing centraal staan en waarbij de collectieve kennis van de organisatie wordt benut.

Ik help organisatiesbij het opzetten, het inrichten enhet verbeteren van hun programma’sen frameworksrondom het effectief maken van de strategie en doelrealisatie:

 • Het vertalen van de missie, visie en strategie van de organisaties naar organisatie-brede doelstellingen;
 • Het identificeren van de beste indicatoren en meeteenheden om mee te werken;
 • Het opzetten en inrichten van de opvolging rondom doelrealisatie;
 • Het begeleiden van teams bij het stellen van doelen en het adopteren van doelrealisatie in de dagelijkse manier van werken;
 • Het reviewen van de bestaande situatie en het identificeren van mogelijke verbeteringen.

OKR

Objectives&Keyresults (‘OKR’) is een enorm krachtige methode om de organisatie gefocust, afgestemd en enthousiast te krijgen ten aanzien van het realiseren van de strategie en de gestelde  doelstellingen. Deze beproefde methodiek is eenvoudig te begrijpen en te omarmen door medewerkers, en sluit naadloos aan bij een stapsgewijze/kort-cyclische manier van werken met veel ruimte en inbreng van teams en medewerkers. Ik ondersteun organisaties in alle fases van het implementeren van OKR:

 • Het bepalen of OKR de juiste keuze voor de organisatie is;
 • Het vaststellen van de OKRs voor de organisatie;
 • Het voorbereiden van de implementatie/het invoeren van OKR in de organisatie;
 • Het trainen van de organisatie;
 • Het begeleiden van teams bij het werken met OKRs;
 • Het reviewen van de huidige werking van OKR en het identificeren van mogelijke verbeteringen op weg naar maturiteit.

Meer over mijzelf en mijn benadering vind je hier.