Workanize

“Ideas are easy, execution is everything”

John Doerr

Strategie succesvol uitvoeren en organisatiedoelstellingen behalen is niet gemakkelijk. Een strakke hiërarchische benadering waarbij van bovenaf de strategie vervat wordt in plannen die vervolgens met gewenste projecten, acties, milestones en tijdslijnen aan de organisatie wordt doorgegeven leidt meestal niet tot de juiste impact.

Om strategie en doelrealisatie echt succesvol in werking te zetten zijn 3 aspecten cruciaal.

De juiste doelen en opvolging

De juiste doelen en opvolging

De missie, visie en strategie dienen op krachtige wijze te worden vertaald naar organisatie-brede doelstellingen. Hierbij moeten duidelijke keuzesworden gemaakt en focus worden aangebracht. Deze organisatie-brede doelstellingenzullen vervolgens moeten worden door-vertaald naar geambieerde resultaten voor de verschillende onderdelen van de organisatie. Deze moetennaadloos aansluiten op de strategie en die onderling goed zijn afgestemd. Een goede inrichting van de wijze van opvolging is essentieel ominzicht te krijgen in de voortgang en om bij te kunnen sturen. Bovendien zorgt het ervoor dat de organisatie vitaal blijft en gefocust is op de dingen die daadwerkelijk het verschil maken.

Medewerker betrokkenheid

Medewerker betrokkenheid

De rol en positie van de medewerkers is cruciaal omdat zij uiteindelijk bepalend zijn voor de mate waarin de organisatie succesvol is. Maximale betrokkenheid in combinatie met effectief en doelgericht werken gaat de juiste bijdrages opleveren. Het motiveren en activeren van medewerkers behoeft een juiste balans tussen sturing van bovenaf enerzijds en autonomie en keuzevrijheid voor de medewerkers anderzijds. Daarnaast zijn uitdaging in het werk en de mogelijkheid tot het wezenlijk kunnen bijdragen aan het succes van de organisatieenorm stimulerend voor medewerkers. Bij het ontwerpen en fine-tunen van het framework rondom strategie executie en doelrealisatie dienen deze aspecten expliciet geadresseerd te worden.

Een moderne manier van werken

Een moderne manier van werken

Door de dynamiek van de huidige tijd is het voor veel organisaties essentieel dat er snel en flexibelkan worden ingespeeld op veranderingen en kansen. Daartoe moet er kort-cyclisch en stapsgewijs gewerkt worden, met een op klantwaarde gerichte mindset. Hierbij staan leren, het gebruiken van dein de organisatie aanwezige (collectieve) kennis, en continue verbeterencentraal. Een hoge frequentie, interactie en bijsturing moeten dus onderdeel zijn van de manier van werken en van de wijze waarop de gewenste strategie in de organisatie in actie wordt omgezet.

Succesvolle strategie executie en doelrealisatie vereist dus een goed doordachte benadering. Ik ondersteun organisaties bij al deze aspecten van het succesvol maken van organisaties. Lees meer hierover op Advies en Support of op Over Mij.

Over mij

Mijn passie is organisaties en teams in een goede sfeer te helpen bij het zetten van volgende stappen. Anderen succesvol maken en ondersteunen geeft mij energie en voldoening.Hierbij ga ik voor soepele interactie en gebruik ik een praktische benadering.

Lees verder